בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 - Contracts (General Part) Law

חוק זה עוסק בחוזים מכל הסוגים, ובהקשר שלנו הוא משמש לבחינת משמעותם של הסדר קיבוצי והסכם אישי, שאין חוק ספציפי העוסק בהם, להבדיל מהסכם קיבוצי, המתפרש לפי הוראותיו של חוק הסכמים קיבוציים.

לטקסט המלא של חוק החוזים (חלק כללי)