בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 -

חוק המגביל את תקופת הזמן החולפת מיום שקרה מאורע מסוים, שבמסגרתה ניתן לתבוע לדין, בתביעה אזרחית או פלילית, בגין מאורע זה.

לטקסט המלא של חוק ההתיישנות