בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 -

חוק זה אוסר על פיטורי עובד, המתגורר באזור שבו הוכרז על מצב מיוחד בעורף, שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, כאשר זהו ילד בעל צרכים מיוחדים או שטרם מלאו לו 14 שנה, ובן זוגו לא נעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד. הגנה זו אינה חלה על עובד שנקרא לשירות עבודה - עובד כזה חייב להתייצב במקום עבודתו.

לטקסט המלא של חוק הגנה על עובדים בשעת חירום