חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה