בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 - Sick Pay Law

חוק דמי מחלה הוא חוק שיורי, כלומר הוא חל רק על עובד שעניין התשלום לתקופת מחלה אינו מוסדר לגביו על-פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או צו הרחבה. כל עובד זכאי לתשלום בתקופת מחלתו, על-פי חוק דמי-מחלה, או על-פי הסכם העבודה שחל עליו. בחוק דמי-מחלה נקבעים:
מכסת ימי המחלה בתשלום;
שיעור דמי המחלה;
רכיבי השכר לעניין דמי-מחלה.
חוקים נוספים עוסקים בזכותו של העובד לנצל את מכסת ימי המחלה לשם טיפול בבן משפחה חולה. להבדיל מחוק דמי מחלה, חלים חוקים אלה על כל העובדים.

לטקסט המלא של חוק דמי מחלה.
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג).