חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה