בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969 -

החוק המסדיר את הביטוח הפנסיוני לנושאי משרה ברשויות השלטון: נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, מבקר המדינה, שופטים, רבנים וכו'.

לטקסט המלא של חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון