בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 - Retirement Age Law

חוק זה נועד להעלות באופן הדרגתי את גיל הפרישה. החוק בתוקף מתחילת אפריל 2004, ועם סיום התהליכים המוגדרים בו יהיה גיל הפרישה לגבר 67 שנים, ולאשה - 64 שנים.

לטקסט המלא של חוק גיל פרישה