בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 - National Health Insurance Law

החוק שמכוחו מבוטחים כל תושבי ישראל בביטוח בריאות ממלכתי, "מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית" (כלשון סעיף 1 לחוק).

החוק קובע את היקף שירותי הבריאות שיינתנו למבוטחים ואת גובהם של דמי ביטוח בריאות המשמשים למימון ביטוח הבריאות. קודם לחקיקתו של חוק זה ההצטרפות לביטוח בריאות היתה תלויה ברצונו של האזרח ובהסכמתה של קופת החולים.

לטקסט המלא של חוק ביטוח בריאות ממלכתי