בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985 - Eilat Free Trade Zone Law

חוק זה מעניק הקלות במיסוי לפעילות באזור אילת, ובין השאר נכללות בו הטבות אחדות בתחום השכר:

מעסיק שהוא תושב אזור אילת זכאי להפחתת עלויות שכר בגובה 20% מהשכר ששילם בעבור עבודה בתחום העיר אילת, בגבולות מס ההכנסה שנוכה מכל עובד. על מנת להיחשב כמעסיק תושב אילת על המעסיק לפתוח תיק ניכויים באילת.

תושב אילת היה זכאי להנחה ממס הכנסה בשיעור 10% ממשכורתו שהופקה באזור אילת או באזור חבל אילות. הנחה זו בוטלה החל בחודש יולי 2003.

לטקסט המלא של חוק אזור סחר חופשי באילת.