בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חופשת יובל - long service leave

חופשה מיוחדת הניתנת לעובד לאחר שנות עבודה רבות, למשל לאחר עשר שנות עבודה או עשרים שנות עבודה. בישראל ניתנת חופשת יובל על-פי הסכמים קיבוציים. באוסטרליה ניתנת חופשה כזו מכוח חוק, הקובע שעובד זכאי לחופשה בת שלושה-עשר שבועות לאחר עשר שנות עבודה.