בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חופשה מרוכזת -

חופשה במועד משותף לכל עובדי המפעל. במפעלים שונים נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד או במהלך הקיץ. לעתים נשארים עובדים אחדים בתורנות, לטיפול בנושאים דחופים.