בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חופשה מאונס - compulsory leave

חופשה המתבצעת במפעל שסובל מירידה ניכרת בהזמנות למוצריו, ולכן מוציא לחופשה את עובדיו הבטלים ממלאכה. חופשה זו מביאה לחיסכון בהוצאות המפעל על חומרי-גלם, אנרגיה, אחסון תוצרת גמורה וכד', אך אינה מביאה לחיסכון מיידי בהוצאות השכר, שהרי גם לעובדים בחופשה משולמת משכורת. חופשה זו מקטינה, בכל זאת, את חבות החופשה של המפעל. חיסכון מיידי בהוצאות השכר מושג כאשר, בהסכמת העובדים, החופשה היא חופשה ללא תשלום. בפתרונות אלה יש תועלת רק כאשר הירידה בפעילות המפעל היא זמנית, ויציאת העובדים לחופשה מאפשרת למפעל להימנע מפיטוריהם. הימנעות זו מיטיבה לא רק עם העובדים, אלא גם עם המעביד, אשר בעת שפעילותו חוזרת להיקפה הרגיל פטור מלעסוק בגיוס עובדים ובהכשרתם.