בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חברות כפולה נוגדת - contradictory dual membership

חברות כפולה של עובד בשני איגודים מקצועיים במקביל, כאשר בין איגודים אלה קיימים יריבות או ניגוד אינטרסים.

בחטיבות הביניים פעילים שני איגודים מקצועיים: הסתדרות המורים וארגון המורים העל-יסודיים. בדיון שהתקיים בפני בית הדין לעבודה התברר שאלפי מורים חברים בשני האיגודים גם יחד. בית הדין קבע שחברות כפולה נוגדת זו אינה אפשרית, ועל כל מורה להחליט באיזה משני האיגודים הוא בוחר להישאר.