בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חברות ארגוני - organizational socialization

תהליך הסתגלותו של העובד למקום עבודה חדש. בתהליך זה לומד העובד על האקלים הארגוני והתרבות הארגונית, באמצעות מגעיו עם עובדים אחרים, באמצעות הדרכה הניתנת לעובד חדש ועוד.