בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

זחילת דרגות - grade creep, grade drift

העלאה הדרגתית של מתח הדרגות בעיסוקים השונים והעלאה בדרגה של כל העובדים באמצעות הסכם קיבוצי. תהליך זה, הקורה מפעם לפעם במגזר הממשלתי מביא לשחיקתן של הדרגות: דרגה שנחשבה לדרגה בכירה הופכת לדרגה בינונית ואפילו זוטרה.