בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ותק - seniority

משך הזמן שבו מועסק העובד במקום עבודתו הנוכחי. לוותק השפעה ניכרת על תנאי העסקתו של העובד. אחדים מחוקי העבודה, כגון חוק חופשה שנתית, מעניקים לעובד זכויות על-פי הוותק. גם הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים רבים מקנים זכויות הגדלות על-פי הוותק. הבולטות שבזכויות אלה הן רכיבי השכר תוספת ותק ודמי הבראה, ומידת הביטחון התעסוקתי המוענק לעובד.

בהקשרים שונים מתחשבים לא רק בוותק במקום העבודה, אלא גם בוותק בדרגה, ותק מקצועי ועוד.

תקופה שבה שוהה העובד בחופשה ללא תשלום מופחתת, לפי כללים מתאימים, מתקופת הוותק שלו.