בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ותק לתשלום -

מספר שנות הוותק לצורך תשלום תוספת ותק לעובד. בוותק זה נהוג לכלול לא רק את תקופת עבודתו של העובד במקום עבודתו הנוכחי, אלא גם תקופות עבודה במקומות עבודה קודמים ותקופת שירות חובה בצה"ל. לעובדים בדירוגים מקצועיים מובא בחשבון לעניין זה הוותק המקצועי.