בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת ששינסקי - Sheshinski Committee

ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה על יחידים, שבראשה עמד פרופ' איתן ששינסקי, הגישה את המלצותיה לממשלה בתחילת 1988. בין המלצותיה של הוועדה: ביטול רבים מן הפטורים, הניכויים והזיכויים הקיימים באותה עת, ובמקביל הורדה של שיעורי מס הכנסה במדרגות הנמוכות. משמעותו של שינוי מסוג זה, המבוצע מבלי לשנות את סה"כ המס שנגבה, היא שינוי בחלוקת נטל המס: הגדלת נטל המס על חלק מהאוכלוסייה והקלתו על חלק אחר. בנסיבות אלה נוצרה התנגדות לשינוי מצידה של האוכלוסייה הנפגעת. יישום של העקרונות שגיבשה הוועדה בוצע במסגרת תיקון 83 לפקודת מס הכנסה