בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת שירות עבודה -

ועדה הפועלת במסגרת משרד העבודה והרווחה, בהתאם להוראותיו של חוק שירות עבודה בשעת חירום, ומטרתה לאפשר הגשת ערר על הורואות שניתנו מכוח חוק זה, כגון בקשה לביטול גיוסו של אדם לשירות עבודה.