בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת רבינוביץ - Rabinowitz Committee

ועדה לרפורמה במס הכנסה שבראשה עמד רו"ח יאיר רבינוביץ. הוועדה הוקמה בחודש פברואר 2002 והגישה המלצותיה בחודש יוני 2002. עיקר המלצות הוועדה:

  • הקטנת המס הכולל (מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות) על הכנסה מיגיעה אישית, כך שהמס השולי המרבי יהיה 49% בלבד (לעומת 59.7% בעת הקמת הוועדה).
  • הטלת מס על הכנסות המופקות בשוק ההון ובתוכניות חיסכון.
  • שינוי בכללי המיסוי של הכנסות שהופקו מחוץ לישראל על-ידי תושב ישראל, כך שהכנסות הפטורות ממס בישראל יהפכו לחייבות במס.
  • ביטול פטורים אחדים.

תוך שישה שבועות הפכו המלצותיה לחלק מפקודת מס הכנסה, במסגרת תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה.