בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת בן-שחר - Ben-Shachar Committee

הוועדה לרפורמה במסים התמנתה בשנת 1974, ובראשה עמד פרופ' חיים בן-שחר. בעקבות המלצותיה של הוועדה נחקק תיקון 22 לפקודת מס הכנסה ("הרפורמה במס הכנסה"). בשינויים שהוכנסו במסגרת רפורמה יסודית זו יושמו שלושה עקרונות מרכזיים:

  • הורחב בסיס המס: כל הכנסתו של העובד (למעט מספר מצומצם של חריגים) חייבת במס;
  • מותנו שיעורי המס;
  • כללי חישוב המס נעשו פשוטים יותר