בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדה פריטטית - bi-partite committee, joint consultation

ועדה שבה חברים נציגי העובדים ונציגי המעבידים, במספר שווה של נציגים לכל צד, ומשמשת את הצדדים לבירור חילוקי דעות בנושאי עבודה וניהול. בהתאם להיקפם של חילוקי הדעות נקבע אופי הוועדה: ועדה פריטטית מפעלית, ענפית או ארצית.

התקשי"ר והסכמים קיבוציים שונים קובעים הקמת ועדה פריטטית לשם בירור חילוקי דעות בין העובדים להנהלה באמצעות משא-ומתן בין נציגי הצדדים היושבים בוועדה.