בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדה לתיאום מילואים -

ועדה הפועלת במסגרת קצין העיר ודנה בבקשות של מעסיקים לדחיית שירות מילואים של עובדיהם מסיבות משקיות, ובפניות דומות של סטודנטים המבקשים למנוע פגיעה בלימודיהם.