בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

התמכרות לעבודה - workaholism, work addiction

מצב שבו העבודה היא כל עולמו של העובד. התמכרות לעבודה אינה מתאפיינת רק בעבודה במשך שעות ארוכות מדי יום, אלא ביותר מכך: גם עיקר הזמן הפנוי של המתמכר לעבודה מוקדש לעבודתו, על חשבון הזנחתם של צרכים אישיים ושל קשרים משפחתיים וחברתיים. במסירות לעבודה, המתבטאת גם בעבודת שעות נוספות בהיקף נרחב בשעת הצורך, ובסיפוק הנובע מהצלחה בפרויקט, אין כל רע. התמכרות לעבודה, שבה כל מוחו ונפשו של העובד משועבדים לעבודה, אינה מיטיבה עם העובד: בדומה להתמכרויות אחרות, כגון אלכוהוליזם, היא פוגעת באיכות חייו ומסכנת את בריאותו. תוצאה קיצונית של התמכרות לעבודה היא הקארושי.

להתמכרות לעבודה שלושה גורמים עיקריים:

  • עניין רב ואתגרים מיוחדים שהעובד מוצא בעבודתו.
  • מתחים ולחצים מחוץ לעבודה שדוחפים את העובד לחפש מפלט וסיפוק רק בעבודה.
  • תכונות אופי, כגון רדיפת שלמות, שגורמות לעבוד להשקיע בעבודה חלק גדל והולך מזמנו.

במקומות עבודה מסוימים, ובפרט בחברות סטארט-אפ, התמכרות לעבודה היא חלק מהתרבות הארגונית, ובתמורה למאמציו ולתפוקתו, המתמכר לעבודה זוכה לקידום.