בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

השעיה - suspension

הפסקה זמנית של העבודה עקב אחת מהסיבות הבאות:

  • שלב ביניים עד לחריצת דינו של המושעה, שעה שקיימות ראיות של ממש לאשמתו הפלילית או המשמעתית;
  • כעונש המוטל על העובד בעקבות העמדתו לדין משמעתי.

הכללים לפיהם תבוצע ההשעיה, וזכויותיו של העובד המושעה, נכללים במסגרת הכללים העוסקים בעבירת משמעת.

למאמר של עופר יוחננוף, השעיית עובדים - המותר והאסור בעולם העבודה בישראל.