בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

השאלת עובד - loan of employee

השאלת עובד נוצרת כאשר עובד עובר באופן זמני ממעביד א' למעביד ב', בהסכמתו של מעביד א', ומבלי לנתק את הקשר עם מעביד א'. בדרך כלל מתבצעת השאלה בין מעבידים בעלי קשר ממושך קודם, כגון שני משרדי ממשלה, או שתי חברות הפועלות במסגרת קונצרן אחד. מקרה אחר של השאלה נוצר כאשר ארגונים אחדים מקימים גוף משותף לשם ביצוע פרויקט חדש, וכל ארגון תורם ממומחיותו באמצעות השאלת עובדים לגוף החדש.