בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הרעת תנאי עבודה -

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע: "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".

הסעיף מציג שני מצבים בלתי תלויים זה בזה:

  • הרעת תנאי עבודה
  • נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

מהותם של מצבים אלה נתבררה בפסקי דין רבים של בית הדין לעבודה.

הרעת תנאי עבודה ללא הסכמה מפורשת של העובד – סיכון למעביד.