בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הריון - pregnancy

לעובדת ההרה זכויות אחדות הנובעות מהריונה. הנה העיקריות שבהן:

  • בחוק עבודת נשים ניתנת לעובדת ההרה הזכות להיעדר בתשלום לצורך בדיקות רפואיות הקשורות בהריונה. זכות נוספת זו היא בהיקף של 20 או 40 שעות עבודה (בהתאם לאחוז המשרה של העובדת) במשך כל תקופת ההריון.
  • בתקופת ההריון אסור לפטר את העובדת, אלא באישורו של שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.
  • העבדת עובדת הרה בשעות נוספות מותרת רק לאחר קבלת הסכמה שלה ושל הרופא המטפל בה.
  • חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת-זוג) מאפשר לבן זוגה של האשה ההרה להיעדר עד שבעה ימים מעבודתו, על-חשבון מכסת ימי המחלה שלו, לשם בדיקות וטיפולים הקשורים בהריון.
  • אין להפלות עובדת מחמת היותה בהריון, בקבלה לעבודה ובתנאי עבודתה. עמד על כך בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב:

    הפליה בקבלה לעבודה ופיטורים רק בשל הריון, מהווים על פי שיטת המשפט בישראל ועל פי חוקי וערכי היסוד שלה, הפליה אסורה ופסולה, המנוגדת לעקרון השוויון ולדין. הלכה זו נפסקה עוד בטרם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה בא אל העולם, ותחולתה אינה מוטלת בספק, גם במקרים בהם חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אינו חל. (עב (אזורי ת"א) 303630/98 ד"ר עלמה לוי נ' רד רמות ואח')

ראה גם שמירת הריון

לאתר עוֹבדוֹת - האתר לזכויות העובדת.
לפורום הריון וזכויות, באתר Starmed.