בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הקפאת שכר - wage freeze

  1. הגבלה על העלאות שכר שנכפית על-ידי הממשלה והכנסת על המעסיקים והעובדים לשם השגת יעדים כלכליים. בשנת 1985 נכללה הקפאת שכר בתוכנית הכלכלית לבלימת האינפלציה. במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2002 הוקפא שכר המינימום בשנה זו. בחודש אפריל 2002 ביקש שר האוצר לכלול הקפאת שכר כללית בתוכניתו הכלכלית, אך חזר בו מכך בעקבות ההתנגדות שלה זכה רעיון זה.

  2. הפסקה זמנית של פעולת המנגנונים להעלאת שכר, שמוכרזת על-ידי המעסיק בתקופה של קשיים כספיים.