בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

הקלת מס - tax relief, income tax allowance

כל אחת מהדרכים הקבועות בפקודת מס הכנסה לשם הקטנת סכום המס. בהקלות המס נכללים זיכויים, ניכויים, הנחות ופטורים. בכל דיון ברפורמה במס הכנסה עולה לדיון שאלת ביטולן של הקלות מס כדרך להקטנת שיעורי המס החלים על כלל האוכלוסייה. בתקופה שבין הרפורמות יש להקלות המס נטייה להתרבות.