בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הפרשות קבועות - defined contribution

תוכנית ביטוח פנסיוני שאינה מבטיחה לעובד הטבות קבועות לתקופה שבה יהיה פנסיונר. במקום זאת, התוכנית מבוססת על הפרשות קבועות של העובד והמעביד בתקופת העבודה. בעת הפרישה לפנסיה נקבעות הזכויות של הפנסיונר לפי הסכום שהצטבר על שמו בקרן הפנסיה, סכום התלוי במידה לא מבוטלת בתשואה שהשיגה הקרן על השקעותיה. קרן המנוהלת בשיטה זו קרויה "קרן תשואה" (yield fund).

ראה גם הטבות קבועות.