בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הפסקה - break

זמן מתוכנן, במסגרת הסדר זמן העבודה, שבו העובד רשאי להפסיק את עבודתו לשם מנוחה או אכילה. סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה עוסק בהפסקות בעבודה. שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הוציא היתרים, לעיסוקים מסוימים, המאפשרים חריגה מהוראות סעיף זה.