בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הערכת ביצועי עובדים - הערכת ביצועי עובדים Performance Appraisal and Review

תהליך שבו הממונים מעריכים את ביצועי כל אחד מעובדיהם, הישגיו, כישוריו, פוטנציאל הקידום שלו, ומאפיינים נוספים של השתלבות העובד במפעל. הערכת העובד נעשית באמצעות שאלון הבנוי בטכניקות שונות. בשאלון נדרש הממונה לדרג את העובד בהתאם לרשימה ארוכה של קריטריונים (כגון שיתוף פעולה, גמישות, איכות העבודה, כושר שיפוט וכו'), וכן לתת חוות דעת מילולית בנושאים שאינם נכללים במסגרת המוגדרת מראש. הערכת העובד נועדה לשפר ולפתח את ביצועי העובד והמפעל, ומשמשת בסיס הן לקידום העובד בתפקיד והן לקידומו בשכר.

בנוסף להערכה על-ידי הממונה, מקובלת גם הערכה על-ידי עמיתים (peer review), כפיפים (subordinate review) ולקוחות. הערכה משולבת של כל הגורמים הללו קרויה הערכה של 360 מעלות.

שלב שני בתהליך ההערכה הוא שיחת הערכה של הממונה עם העובד. השיחה מעניקה לעובד מידע על רמת תפקודו, מקומו במפעל ועתידו, ומכוונת אותו לפעולה בדרכים ובתחומים הרצויים למעסיק. לממונה משמשת השיחה הזדמנות להצגה כוללת של ראייתו את העובד ותפקודו (להבדיל מהפעילות הניהולית השוטפת, העוסקת בענייני השעה).

 

ראה, מערכת הערכת עובדים של חילן