בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

העסקה ישירה - direct employment

העסקה שבה העובד נמצא ביחסי עובד-מעביד ישירים עם מי שמקבל את פירות עבודתו. המושג משמש בעיקר כניגוד להעסקה עקיפה, דרך קבלן כוח-אדם או קבלן שירות - מצב שבו יחסי עובד מעביד מתקיימים בין העובד לקבלן, אך את פירות העבודה מקבל מזמין השירות.