בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

העלאה בדרגה - promotion

העלאת העובד בדרגה, במסגרת תפקידו הנוכחי, מתבצעת בהתאם למתח הדרגות של תפקיד זה. העלאה זו מותנית ברמה שבה מבצע העובד את תפקידו, בהכשרתו (השכלה, השתלמויות, קבלת רשיון מקצועי) ובשהייה של העובד בדרגתו הנוכחית במשך פרק זמן מינימלי (פז"מ). קידום העובד לתפקיד בכיר יותר מעביר את העובד למתח דרגות חדש, ופותח בפניו אפשרויות חדשות לעלייה בדרגה. שינוי מתח הדרגות למשרה אותה מאייש העובד מאפשר אף הוא את עלייתו בדרגה. בשירות המדינה נהוג שעובד אשר לא קודם בדרגתו במשך שנים אחדות מקבל תוספת שכר הקרויה תוספת שהייה בדרגה.