בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסכם קולקטיבי - collective agreement

מונח שמופיע בחוקי העבודה שנחקקו קודם לחקיקת חוק הסכמים קיבוציים ומשמעותו הסכם לקביעת תנאי עבודה שנעשה באופן קיבוצי, כלומר לא עם עובד מסוים אלא עם קבוצת עובדים. במונח זה נכללים הסכם קיבוצי והסדר קיבוצי.