בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסכם פרישה - retirement agreement

הסכם בין המעביד ובין עובדים מסוימים או כלל העובדים, בעניין תנאי פרישתם מהעבודה. הסכם הפרישה הוא בדרך כלל חלק מהסכם העבודה, אך כאשר המעביד (או העובד) מעונין בפרישה מוקדמת מצריך הדבר הסכם פרישה נפרד