בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסכם עבודה - work agreement, labor agreement

מכלול הזכויות והחובות החלות על העובד במסגרת עבודתו, כפי שהן נובעות מהמקורות השונים לקביעת תנאי העבודה:הסכמים קיבוצייםהסדרים קיבוצייםצווי הרחבה והסכם אישי.