בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסכם דור ב' - two-tier pay plan

רכיבי שכר הנקבעים לפי תאריך ההצטרפות למפעל יוצרים הסכמי שכר בשני רבדים, שיטה המכונה בישראל "הסכמי דור ב'". שיטה זו מפצלת את אוכלוסיית העובדים לשתי קבוצות: ותיקים שתנאי שכרם משופרים, וחדשים שתנאי שכרם נחותים. ההבדל בין שתי הקבוצות מתבטא גם בתנאי עבודה אחרים, ובפרט מועד קבלת הקביעות

המעסיק נוקט בשיטה זו כאשר הוא מעונין להקטין את עלות השכר במפעלו, אך אינו מסוגל לקבל את הסכמת ארגון העובדים לכך, ומסתפק בהסכמת העובדים הנוכחיים לכך ששכר העובדים החדשים יופחת.