בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסדר זמן עבודה חלופי - alternative work schedule

הסדרי זמן העבודה החורגים ממבנה שבוע העבודה הוותיק והנפוץ של שעות עבודה קבועות, שישה (או חמישה) ימים בשבוע. במסגרת זו נמנים זמן עבודה גמיש, שבוע עבודה דחוס, שיתוף במשרה ועוד. 

הסדרי זמן עבודה חלופיים מעניקים לעובד גמישות שהוא זקוק לה במבנה שבוע העבודה שלו, מקלים על העומס בכבישים, ופותחים את מעגל העבודה למצטרפים נוספים.