בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסדרי ביטחון ארגוניים - organizational security arrangement, union security provision

הסדרים שנועדו לבסס את מעמדו של ארגון העובדים, באמצעות חיוב העובדים להיות חברים בארגון, או לפחות חיובם בתשלום דמי חבר גם אם אינם חברים בארגון. הסדרים אלה הם משלושה סוגים: מפעל סגור, מפעל מאורגן ומפעל נציגות. מפעל שבו לא נהוג הסדר מסוג זה הוא מפעל פתוח.

מקומות העבודה הבלתי-מאורגנים בישראל הם בסטטוס של מפעל פתוח, ומרבית מקומות העבודה המאורגנים הם בסטטוס של מפעל נציגות.