בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסבה מקצועית - retraining

מעבר הכשרה מקצועית המעניקה מקצוע חדש, שונה מהמקצוע הקודם. הסבה מקצועית ניתנת על-ידי משרד העבודה והרווחה למובטלים שאין ביקוש למקצועם. במסגרת מקום העבודה עובר העובד הסבה מקצועית כדרך למלחמה בשחיקה שלו בעיסוקו הקודם, כדרך לקידום מקצועי של העובד, ובעקבות שינוי ארגוני ההופך את העיסוק הקודם למיותר.