בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

המוסד לביטוח לאומי - National Insurance Institute

המוסד לביטוח לאומי הוקם בשנת 1954 על-פי חוק הביטוח הלאומי, במסגרת הנהגת ביטוח לאומי במדינת ישראל. בנוסף ליישום חוק הביטוח הלאומי עוסק המוסד גם ביישום חוק הבטחת הכנסה, חוק מס מקביל, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי.

ענפי הביטוח של המוסד לביטוח לאומי הם: 


כמו כן משולמים על-פי חוק הביטוח הלאומי תגמולים למשרתים במילואים ולמתנדבים. 

פעולתו של המוסד ממומנת באמצעות דמי ביטוח לאומי. עקב הקטנת חלקו של המעביד בדמי הביטוח הלאומי, שנעשתה לשם הקטנת עלות השכר, משלים משרד האוצר את החסר. 

הקשר של המוסד לביטוח לאומי עם המעסיקים והמבוטחים נעשה באמצעות סניפי המוסד ברחבי הארץ. על החלטה של המוסד לביטוח לאומי, בענייני גבייה ובענייני גמלאות, ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה

לאתר המוסד לביטוח לאומי