בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - Central Bureau of Statistics

יחידה הפועלת במסגרת משרד ראש הממשלה ומספקת לציבור מידע סטטיסטי. נתונים סטטיסטיים הקשורים לענייננו:

פרסומים תקופתיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הם הירחון הסטטיסטי לישראל והשנתון הסטטיסטי לישראל.

לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.