בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הלימות שכר - wage fit

קיום התאמה בין שכרו של העובד ובין השכר המגיע לו, יחסית לשכרם של עובדים אחרים באותו מפעל ועובדים בעיסוק דומה לשלו במפעלים אחרים.