בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

(הליך ליישוב חילוקי דעות (מנגנון קובלנה - grievance procedure

הליך המוגדר בהסכם קיבוצי ומשמש ליישוב כל סכסוך בקשר לפירוש ההסכם או ליישומו. הליכים ליישובי חילוקי דעות כוללים ועדה פריטטית, בוררות, משא-ומתן חלקי וכדומה.