בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הלוואה עומדת - standing loan

הלוואה שבה לא מבוצע ניכוי חודשי על-חשבון הקרן, אלא העובד מחזיר את מלוא סכום הקרן עם תום תקופת ההלוואה. במתן הלוואה עומדת יש משום הקלת נטל ההחזר של ההלוואה בתקופה הסמוכה למועד קבלת ההלוואה, שהיא התקופה שבה העובד זקוק לכסף. לעתים מובטח לעובד ויתור על חובו, כאשר הוא עומד בתנאים מסוימים, למשל התמדה במקום העבודה במשך שנים אחדות.