בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

היטל על בעלי הכנסות גבוהות -

לאיזון התקציב החליטה הכנסת, במסגרת "חוק ההסדרים" לשנת 2002, להטיל היטל, בשנת 2002 בלבד, בשיעור 0.5% מההכנסה החייבת, על בעלי הכנסות גבוהות ("מס עשירים"). חויב בהיטל מי שהתקיים בו אחד משני התנאים הבאים:

  • הכנסתו החייבת לפי סעיפים 2(1) ו-2(2) לפקודת מס הכנסה עלתה על 360,000 ש"ח לשנה (בחישוב חודשי: 30,000 ש"ח לחודש).
  • הכנסתו החייבת (מכל המקורות) עלתה על 500,000 ש"ח לשנה (בחישוב חודשי: 41,667 ש"ח לחודש). 

לדיון מפורט בהיטל על בעלי הכנסות גבוהות.