בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

היוון - capitalization

המרת הכנסות עתידיות לסכום מזומן שווה ערך. לעובד הפורש לפנסיית זיקנה קיימת אפשרות להוון עד 25% מהפנסיה בשנים הראשונות, כלומר לקבל מיד 25% מהפנסיה שאמורה להיות משולמת לו בשנים אלה, ובאותן שנים תוקטן הפנסיה החודשית המשולמת לו ל-75% מסכום הפנסיה הרגיל. 

סכום ההיוון המשולם לפנסיונר קטן מסכום הפנסיה המתאים לתקופת ההיוון, עקב ההתחשבות בתוחלת החיים של הפנסיונר (תוחלת המושפעת מגילו וממינו של הפנסיונר ונקבעת על-פי לוח תמותה) ובריבית הנובעת מהעובדה שסכום ההיוון משולם מראש. עם תום תקופת ההיוון, או במקרה שהפנסיונר נפטר ושאיריו מקבלים פנסיית שאירים, חוזרת הפנסיה לגודלה הבסיסי.